Welkom op de site van de Hart op Weg Beweging

De Hart op Weg Beweging bestaat uit individuele mensen en groepen die de weg van het hart willen gaan, die met elkaar zoeken naar zingeving.                
De Hart op Weg Beweging is geïnspireerd door en verbonden met de spiritualiteit van het Hart, van de missiecongregaties; de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC).

Wij geloven in de kracht van religieuze gemeenschappen, die op een eigen wijze met de evangelische boodschap zijn gaan werken. Wij geloven in de kracht van Kloosters die met hun eeuwenoude tijdloze waarden en tradities blijvend inspireren. Op deze fundamenten bouwen wij verder. Onze overtuiging is dat deze Geestkracht mensen in beweging zet om de weg van het hart te gaan

Bron: Marianne van Overbruggen

Wie wij zijn?

Wij zijn mensen zoals zo velen, die de zoektocht van zichzelf en van anderen, naar spiritualiteit en zingeving, serieus nemen en daarvoor samen willen zoeken naar nieuwe vormen voor oude waarden.

Lees verder…

Bron: Marianne van Overbruggen

Wat wij willen, onze missie?

Waarbij het gaat om een werkelijke ontmoeting van hart tot hart, met elkaar, met de aarde en de transcendente dimensie van ons bestaan.

Een droom, van meer dan 100 jaar geleden verder dragen en handen en voeten geven

Lees verder…

Bron: Marianne van Overbruggen

Hoe we dat doen?

We willen een beweging, een netwerk van mensen bij elkaar te brengen. We nodigen u uit voor een aanbod van bezinning, ontmoeting en verbinding. De tijd zal ons leren hoe het zich ontwikkelt.

Plaats: Klooster Notre Dame Tilburg

Programma aanbod tot juni 2022

Lees verder…